26.

بررسی مطلوبیت زیستگاه آهو در منطقة حفاظت شدة کالمند- بهادران استان یزد

دوره 34، شماره 46، شهریور 1387
حسن اکبری هارونی؛ بهروز بهروزی راد؛ بهرام حسن زاده کیابی

27.

بررسی نقش جادّه‎ی ترانزیت سنتو در توسعه‎ی مجموعه شهری یزد

دوره 45، شماره 3، مهر 1392، صفحه 229-248
صفر قائدرحمتی؛ غلامعلی مظفری؛ سید مصطفی حسینی

28.

بررسی نقش و کارکرد امامزاده‌ها در تحول تاریخی شیعه در ایران پیش از صفویه با تأکید بر امامزاده‌های شیراز و یزد

دوره 12، شماره 4، اسفند 1399، صفحه 129-150
اصغر منتظرالقائم

29.

بررسی و اندازه‌گیری آلودگی صوتی ناشی از ترافیک در شهر یزد

دوره 4، شماره 0، اسفند 1387
الهام اویسی؛ عباس اسماعیلی‌ساری؛ محمود قاسمپوری

30.

به کارگیری روش تصمیم‌گیری چند معیاره در تعیین اراضی مناسب به منظور استفاده از منابع آب شور در اجرای طرح های پرورش آرتمیا در محیط های خشک و بیابانی (مورد مطالعه: پلایای سیاه کوه یزد)

دوره 47، شماره 2، تیر 1394، صفحه 303-315
امیر رضا کشتکار؛ مهدی پاک طینت؛ هادی پاک طینت

31.

پتروژنز گرانیتوئیدهای پرآلومین شیرکوه (جنوب غرب یزد)

دوره 35، شماره 3، آبان 1389
مریم شیبی؛ داریوش اسماعیلی

32.

تأثیر جایگاه بذر بر گیاه مادری و تنش شوری بر خصوصیات جوانه‌زنی بذر گیاه اکالیپتوس

دوره 68، شماره 2، مرداد 1394، صفحه 443-456
حمید سودائی زاده؛ مهدیه تجملیان؛ مژده خجسته

33.

تاملی بر شهرسازی دوره پهلوی اول

دوره 31، شماره 31، مهر 1386
وحید وحدت زاد

34.

تحلیل اکتشافی عوامل مؤثر بر احساس ناامنی در فضاهای سبز شهری (نمونة موردی: پارک‏ های ناحیه‏ ای شهر یزد)

دوره 53، شماره 4، دی 1400، صفحه 1191-1208
مهران فاطمی؛ حجت رضایی؛ سعیده مویدفر

35.

تحلیلی بر ادراک «کیفیت معنای مکان» با تأکید بر مکان‌های عمومی شهر یزد

دوره 51، شماره 2، تیر 1398، صفحه 411-428
محسن رفیعیان؛ مجتبی رفیعیان؛ محمدرضا بمانیان

36.

تحلیلی بر اولویت‌های اجرایی در ارتقاء کیفیت فضاهای گردشگری شهری مطالعه موردی: شهر یزد

دوره 6، شماره 3، مهر 1398، صفحه 41-57
سید رضا آزاده؛ حمیدرضا وارثی

37.

تحلیلی بر جمعیت‌پذیری و توسعۀ شهری با تأکید بر پایداری منابع آب (مطالعۀ موردی: شهر یزد)

دوره 51، شماره 2، تیر 1398، صفحه 307-322
محمدرضا رضایی؛ یحیی علیزاده شورکی

38.

تصوّف خانقاهی در یزد به روزگار ایلخانان و آل مظفر

دوره 2، شماره 1، شهریور 1391، صفحه 59-81
علی اکبر تشکری بافقی

39.

تغییرات خانواده و کاهش بارورری در ایران مطالعه موردی استان یزد

دوره 25، شماره 25، فروردین 1384
محمد جلال عباس شوازی؛ عباس عسکری ندوشن

40.

تنوع طرح و نقش در کوبه های ابنیه ی تاریخی بافت سنتی شهر یزد

دوره 26، شماره 3، آذر 1400، صفحه 51-64
حمید بهداد؛ سید علی مجابی

41.

رابطه بین دین‌داری و رفتار پرخطر در زندگی مجردی؛ مطالعه پیمایشی زنان شهر یزد 1397

دوره 17، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 27-42
احمد کلاته ساداتی؛ حمید حجازی؛ الهام مرادی نژاد

42.

روند بهبود امور زردشتیان ایران و حذف جزیه از ایشان در دورة ناصرالدین شاه (باتکیه بر اسناد نویافته در یزد)

دوره 1، شماره 1، آذر 1388
محمدحسن میرحسینی

43.

شناسایی و تحلیل متغیرهای راهبردی تأثیرگذار بر آیندة استان یزد با رویکرد تحلیل ساختاری

دوره 13، شماره 2، مهر 1400، صفحه 567-586
سیده زهرا کلانتری بنادکی؛ محمد جلال عباسی شوازی؛ محمد ابویی اردکان

44.

طراحی و تدوین برنامه راهبردی توسعه ورزش همگانی استان یزد

دوره 14، شماره 1، اردیبهشت 1401، صفحه 68-90
سید محمد امین عرب زاده تفتی؛ محمود گودرزی؛ مجید جلالی فراهانی؛ ابراهیم علیدوست

45.

طیف‌بندی کمی آسیب‌پذیری شهری در برابر زلزله (مطالعۀ موردی: شهر یزد)

دوره 7، شماره 2، تیر 1398، صفحه 393-409
ندا ناصری؛ الیاس مودت؛ پرستو گرمسیری؛ کورش مؤمنی؛ سعید ملکی

46.

کاربرد روش‌های قطعه‌بندی تصاویرطیفی در شناسایی و جدا سازی مخروط افکنه‌های حوضه یزد-اردکان

دوره 47، شماره 3، مهر 1394، صفحه 367-383
سیدمهدی پورباقر کردی؛ عزت الله قنواتی؛ امیر کرم؛ امیر صفاری

47.

مطالعة الگوی خودتوانمندی زنان کارآفرین یزد: تعامل سازنده با حصارهای ذهنی و اجتماعی

دوره 20، شماره 3، مهر 1401، صفحه 415-440
منوچهر علی نژاد؛ سیده زینب موسوی؛ مهربان پارسامهر

48.

مطالعه‌ی فرایندهای اجتماعی و فرهنگی برندشدگی ترمه در شهر یزد

دوره 11، شماره 2، شهریور 1401، صفحه 283-303
منوچهر علی نژاد

49.

معرفی تعدادی از کنه‌های پارازیتنگونای خشکی‌زی (Acari: Trombidiformes) انگل بندپایان از برخی مناطق شمال و مرکز ایران

دوره 49، شماره 1، شهریور 1397، صفحه 69-79
مسعود حکیمی تبار؛ علیرضا صبوری؛ جواد نوعی؛ سمیه محمدی؛ مهسا سامانی پور

50.

معرفی فلور و ارزش حفاظتی گیاهان مراتع صدرآباد ندوشن یزد

دوره 72، شماره 2، شهریور 1398، صفحه 489-504
الهام فخیمی؛ حسین نادری

اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 صفحه بعد آخرین صفحه


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.