1.

ابعاد معناشناختی فرافکنی اشاری ماضی نقلی در زبان فارسی

دوره 8، شماره 1، شهریور 1396، صفحه 99-116
محمد عموزاده؛ معصومه دیانتی؛ ذلیخا عظیم دخت

2.

انواع نمود واژگانی در افعال فارسی

دوره 1، شماره 6، مرداد 1390، صفحه 101-120
زهر ابوالحسنی چیمه

3.

تحلیل فرآیند تجربۀ عرفانی شیوه ای در کشف بن مایۀ تجربه‏ های عارفان

دوره 46، شماره 2، آبان 1392، صفحه 147-163
علی جلالی؛ حسین آقاحسینی؛ محسن محمدی فشارکی؛ سید علی اصغر میرباقری فرد

4.

چنته بافی، نمود احساسات زن قشقایی فارس

دوره 1، شماره 2، بهمن 1388
مرجان صلواتی

5.

زیباشناسی «نمود» و ظهور امپرسیونیسم

دوره 21، شماره 4، دی 1395، صفحه 5-12
محمدرضا ابوالقاسمی

6.

فراتر از تقابل ماده – صورت نگاهی به چگونگی بهره‌گیری شیلر از مفهوم بازی در گذر از این تقابل

دوره 8، شماره 1، اسفند 1389، صفحه 57-80
محمدرضا ریخته‌گران؛ محمدباقر قمی

7.

مقوله های دستوری B?? وac?eKT در زبان روسی

دوره 11، شماره 33، مهر 1385
سید حسن زهرایی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب