1.

الاسطورة عند شعراء مصر المعاصرین

دوره 1، شماره 2، مهر 2005
الدکتور عدنان طهماسبی؛ السید علیرضا شیخی

2.

القناع الأسطوری فی شعر بلند الحیدری (دراسة نقدیة على أساس مدرسة التحلیل النفسی)

دوره 10، شماره 3، دی 2014، صفحه 465-483
حسین کیانی؛ مرضیه فیروز پور

3.

أنماط القناع فی شعر عزّالدّین المناصرة

دوره 12، شماره 1، تیر 2016، صفحه 71-89
معصومه بخشعلی زاده؛ رقیه رستم پور ملکی

4.

قناع الحلاج فی مسرحیة "مأساة الحلاج" لصلاح عبدالصبور

دوره 7، شماره 12، تیر 2011، صفحه 61-78
صادق فتحی دهکردی؛ مهدی محمدی

5.

قناع یوسف (ع) فی الشعر الفلسطینی المعاصر

دوره 9، شماره 2، مهر 2013، صفحه 47-66
سیده اکرم رخشنده نیا؛ کبرى روشنفکر؛ معصومة نعمتی

6.

م التوظیف الرمزی والقناعی للحلّاج فی شعر البیاتی وشفیعی کدکنی (دراسة مقارنة)

دوره 10، شماره 3، دی 2014، صفحه 389-404
محمد رحیمی خویگانی؛ سردار اصلانی؛ حمید باقری دهبارز


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب