1.

ارتقای احساس امنیت در فضاهای عمومی با بهره‌گیری از طراحی شهری

دوره 20، شماره 2، مرداد 1394، صفحه 5-12
محمدسعید ایزدی؛ محمدرضا حقی

2.

بررسی تأثیر عوامل کالبدی بوستان پلیس بر احساس امنیت شهروندان (مطالعۀ موردی: بوستان پلیس تهرانپارس)

دوره 8، شماره 3، مهر 1399، صفحه 597-612
سید اسحاق جلالیان

3.

تبیین نقش پیکربندی فضا بر نحوۀ ادراک امنیت محیطی در بافت تاریخی شهر یزد

دوره 8، شماره 3، مهر 1399، صفحه 631-650
حجت اله رحیمی؛ اکرم کریمخانی؛ انیسه حاتمی

4.

تحلیلی بر امنیت فضاهای محلات شهری از دید کاربران، نمونه مطالعه فضاهای محلات بافت تاریخی شهر بوشهر

دوره 47، شماره 1، خرداد 1400، صفحه 1-24
احسان حیدرزاده؛ محمدرضا حقی؛ محمدامیر کاکی زاده

5.

رابطه پیکره بندی فضایی و امنیت محیطی در سکونتگاه های غیررسمی شهر همدان

دوره 22، شماره 2، شهریور 1396، صفحه 19-28
حسن سجادزاده؛ محمد سعید ایزدی؛ محمدرضا حقی

6.

سنجش عوامل محیطی مؤثر بر احساس امنیت ساکنان سکونتگاه‌های غیررسمی شهر همدان

دوره 5، شماره 4، دی 1396، صفحه 705-720
حسن سجادزاده؛ محمدسعید ایزدی؛ محمدرضا حقی

7.

مقایسه تطبیقی ادراک امنیت زنان در محلات سنتی و جدید، نمونه‌های مطالعه بافت قدیم و شهرک نیایش در شهر بوشهر

دوره 10، شماره 3، آبان 1401، صفحه 105-119
محمدرضا حقی؛ احسان حیدرزاده


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب