1.

-

دوره 3، شماره 0، پاییز 1381
Rahimpour-Bonab؛ H., Zamani؛ Z. and M.R. Kamali

2.

Combined use of palynology and organic geochemistry in petroleum potential evaluation and paleoenvironmental interpretation of the Kazhdumi Formation (Aptian-Cenomanian) in the southwestern Zagros Basin, Iran

دوره 2، شماره 1، پاییز 2012، صفحه 27-40
Maryam Mirzaloo؛ Ebrahim Ghasemi-Nejad

3.

ژئوشیمی نفت و مدلسازی حرارتی سازند پابده در دزفول فروافتاده

دوره 32، شماره 1، تابستان 1385
Kamali M.R؛ Fathi Mobarakabad A؛ Mohsenian E.؛ محمدرضا کمالی؛ افشین فتحی مبارک آباد؛ الهام محسنیان

4.

نقش مؤثر شواهد پتروگرافی (میکروفاسیس)، ژئوشیمی آلی و آثار فسیلی در تعیین محیط رسوبی (یک مثال از سازند پابده، حوضه زاگرس، جنوب غرب ایران)

دوره 34، شماره 2، بهار 1388
رضا بهبهانی؛ سعید خدابخش؛ حسن محسنی؛ زهره آتش‌مرد؛ عبدالرضا مقدسی


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.