26.

تاثیر کاربرد مایکوریزا و برادی ‌ریزوبیوم بر عملکرد و اجزای عملکرد سویا در مقادیر مختلف کود نیتروژن

دوره 48، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 901-911
محمدعلی ابوطالبیان؛ معصومه مالمیر

27.

تأثیر کودهای زیستی و شیمیایی نیتروژن دار و فسفردار بر رشد، عملکرد و درصد اسیدهای چرب گلرنگ درکشت مخلوط با باقلا

دوره 20، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 769-784
محمودرضا سعیدی؛ یعقوب راعی؛ روح اله امینی؛ بهمن پاسبان اسلام؛ عسل روحی سارالان

28.

تمایزات بهره برداران نظام کشاورزی متعارف و زیستی استان البرز

دوره 72، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 459-472
فاطمه شفیعی؛ مهدیه السادات میرترابی؛ احمد رضوانفر

29.

تهیه تلقیح ریزو بیومی از سویه‌های بومی ریزوبیوم برای لوبیا

دوره 32، شماره 2، بهار 1385
اشرف السادات نوحی؛ محمدرضا صعودی؛ میترا افشاری

30.

سهم شیب مزرعه و کاربرد منابع مختلف کودی در تشکیل عملکرد گندم

دوره 16، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 819-828
جلال جلیلیان

31.

کاربرد تلفیقی کودهای شیمیایی و زیستی بر عملکرد دانه و روغن گاوزبان‌(Borago officinalis L.)‌ تحت تنش کمبود‌آب

دوره 43، شماره 4، زمستان 1391، صفحه 691-699
علی سپهری؛ افشین کرمی

32.

مطالعه اثر منابع کودی نیتروژن (شیمیایی، بیولوژیکی و تلفیقی) بر خصوصیات کمی و کیفی علوفه شبدر (Trifolium alexandrinum) در کشت مخلوط با ریحان (Ocimum basilicum)

دوره 44، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 237-248
سارا صفی خانی؛ محمد رضا چایی چی؛ احمدعلی پور بابایی

33.

مقایسه کارایی باکتری های محرک رشد و کود شیمیایی در بهبود رشد و عملکرد گیاه گندم

دوره 73، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 211-225
سمیه امامی؛ حسینعلی علیخانی؛ احمد علی پوربابایی؛ حسن اعتصامی؛ فریدون سرمدیان؛ بابک متشرع زاده

اولین صفحه صفحه قبل 1 2 صفحه بعد آخرین صفحه


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.