1.

بررسی اکوکاردیوگرافی اسبچه خزر و استاندارد نمودن پارامترهای آن

دوره 56، شماره 4، زمستان 1380
دکتر ایرج نوروزیان؛ دکتر خسرو لاله زاری؛ دکتر محمدرضا مخبردزفولی؛ دکتر آریابدیعی؛ دکتر محمدقلی نادعلیان

2.

بررسی آناتومیکی و رادیولوژیکی سرخرگ‌های کرونری قلب در اسبچه خزر

دوره 66، شماره 3، پاییز 1390، صفحه 235-238
محمدرضا پریانی؛ حسن گیلانپور

3.

بررسی خصوصیات رشد فیبروبلاستهای جدا شده از نواحی پایینی اندام حرکتی اسب نژاد تروبرد و اسبچه خزر در محیط کشت سلول(In vitro)

دوره 62، شماره 2، تابستان 1386، صفحه 169-176
سسیدمهدی قمصری؛ سید مهدی قمصری؛ محمد مهدی دهقان؛ محمدرضا آقچه لو

4.

بررسی خصوصیات رشد فیبروبلاستهای جدا شده از نواحی پایینی اندام حرکتی اسب نژاد تروبرد و اسبچه خزر در محیط کشت سلول(In vitro)

دوره 62، شماره 2، پاییز 1386
امید آذری؛ سید مهدی قمصری؛ محمد مهدی دهقان؛ محمد رضا آقچه لو

5.

بررسی سیمای بیوشیمیایی آنزیمهای سرم خون اسبچه خزر مینیاتور و مقایسه آن با اسب عرب ایرانی

دوره 55، شماره 2، تابستان 1379
دکتر ملیحه عباسعلی پورکبیره؛ دکتر ناهید اطیابی؛ دکتر علی مجابی؛ دکتر محمدقلی نادعلیان؛ دکتر ایرج نوروزیان؛ دکتر پروانه خضرایی نیا؛ دکتر محمد قدیری ابیانه

6.

بررسی موقعیت گره سینوسی دهلیزی و سرخرگ تغذیه کننده آن در اسبچه خزر

دوره 72، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 227-233
محمد رضا پریانی

7.

تشخیص رنگ در اسبچه خزر

دوره 62، شماره 4، زمستان 1386
سیدمحسن احمدی نژاد؛ جمشید پیشکار؛ محمدرضا اسدی؛ عباس ابویسانی؛ علی مهدوی؛ علیرضا حسنی بافرانی

8.

گزارش یک مورد واریاسیون مهره‌ای در اسبچه خزر

دوره 62، شماره 3، پاییز 1386، صفحه 301-302
محمدرضا پریانی؛ حسن گیلانپور؛ محمدحسن صبوری؛ کاظم چاوشی پور

9.

گزارش یک مورد واریاسیون مهره‌ای در اسبچه خزر

دوره 62، شماره 3، زمستان 1386
محمدرضا پریانی؛ حسن گیلانپور؛ محمدحسن صبوری؛ کاظم چاوشی پور

10.

مطالعه آناتومیکی مجرای سینه ای در اسبچه خزر

دوره 60، شماره 3، پاییز 1384
دکتر حسن گیلانپور؛ دکتر محمدرضا پریانی

11.

مطالعه بافت شناسی نفرون‌ها درکلیه اسبچه خزر

دوره 62، شماره 3، پاییز 1386، صفحه 247-250
محمدتقی شیبانی؛ مسعود ادیب مرادی

12.

مطالعه بافت شناسی نفرون‌ها درکلیه اسبچه خزر

دوره 62، شماره 3، زمستان 1386
محمدتقی شیبانی؛ مسعود ادیب مرادی

13.

مطالعه توپوگرافیک تنه بازویی سری در اسبچه خزر

دوره 64، شماره 4، زمستان 1388
محمدرضا پریانی؛ حسن گیلانپورContact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.