1.

بررسی شیوع آریتمی های قلبی اسبهای منطقه تهران

دوره 56، شماره 1، مرداد 1380
دکتر علی رضاخانی؛ دکتر احمدرضا بیدگلی

2.

نقش الکترولیتها در ایجاد آریتمی های قلبی در گاو

دوره 55، شماره 1، اردیبهشت 1379
دکتر محمدرضا مخبردزفولی؛ دکتر بهرام دلیرنقده؛ دکتر اسماعیل مرتاض


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب