1.

پیامدهای توانمندسازی زنان در حرفه وکالت

دوره 1، شماره 5، فروردین 1382
بهناز اشتری

2.

تاریخ اجتماعی کفش و حرفه کفاشی در جهان سنتی اسلام

دوره 54، شماره 1، شهریور 1400، صفحه 99-115
نگار ذیلابی

3.

تبیین قشربندی اجتماعی

دوره 20، شماره 0، آذر 1381
هوشنگ نایبی؛ حمید عبداللهیان

4.

مشارکت زنان در رادیو و تلویزیون

دوره 1، شماره 5، فروردین 1382
اعظم راودراد


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب