1.

بررسی جایگاه رده بندی گونه های Luciobarbus esocinus، Luciobarbus xanthopterus، Tor grypus و Mesopotamichties sharpeyi

دوره 71، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 159-166
ایرج عباسی دهکرد؛ ایرج هاشمزاده سقرلو؛ مجتبی پوریا؛ پری خواجه

2.

بررسی فونستیکی ماهیان استان خراسان رضوی

دوره 5، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 58-74
آرش جولاده رودبار؛ سهیل ایگدری

3.

بررسی قرابت خویشاوندی ماهیان جنس Rutilus Rafinesque, 1820 در سواحل جنوبی دریای خزر (بندرترکمن، شلمان‌رود و رود ارس) بر اساس صفات استخوان‌شناسی

دوره 70، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 179-188
سهیل ایگدری؛ فریبرز قجقی؛ منوچهر نصری

4.

بررسی نسبت­ های مختلف C:N:P بر شاخص­ های رشد، بازماندگی و تغذیه کپورماهیان چینی و فراوانی فیتوپلانکتون­ ها

دوره 69، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 496-505
مهران مسلمی؛ غلامرضا رفیعی؛ هادی پورباقر؛ آرش جوانشیرخوئی

5.

جداسازی وشناسایی قارچهای توکسین زا در استخرهای پرورش کپور ماهیان

دوره 56، شماره 3، پاییز 1380
دکتر حسینعلی ابراهیم زاده موسوی؛ دکتر علیرضا خسروی

6.

مطالعة تأثیر نوسانات دما در طول، وزن و فاکتور وضعیت ماهی خواجو Schizothorax pelzami (Kessler, 1870) در دو زیستگاه دریاچه و رودخانه

دوره 67، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 479-489
مهدی بدری؛ اصغر عبدلی؛ بهرام حسن زاده کیابی؛ محمود کرمی

7.

مطالعه برخی ویژگی‌های تغذیه‌ای ماهی بلیزم (Barbus lacerta) در رودخانه بی‌بی سیدان سمیرم اصفهان

دوره 68، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 225-238
حکیمه دوپیکر؛ یزدان کیوانی


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.