1.

بررسی جایگاه رده بندی گونه های Luciobarbus esocinus، Luciobarbus xanthopterus، Tor grypus و Mesopotamichties sharpeyi

دوره 71، شماره 2، شهریور 1397، صفحه 159-166
ایرج عباسی دهکرد؛ ایرج هاشمزاده سقرلو؛ مجتبی پوریا؛ پری خواجه

2.

بررسی فونستیکی ماهیان استان خراسان رضوی

دوره 5، شماره 2، شهریور 1396، صفحه 58-74
آرش جولاده رودبار؛ سهیل ایگدری

3.

بررسی قرابت خویشاوندی ماهیان جنس Rutilus Rafinesque, 1820 در سواحل جنوبی دریای خزر (بندرترکمن، شلمان‌رود و رود ارس) بر اساس صفات استخوان‌شناسی

دوره 70، شماره 2، شهریور 1396، صفحه 179-188
سهیل ایگدری؛ فریبرز قجقی؛ منوچهر نصری

4.

بررسی نسبت­ های مختلف C:N:P بر شاخص­ های رشد، بازماندگی و تغذیه کپورماهیان چینی و فراوانی فیتوپلانکتون­ ها

دوره 69، شماره 4، اسفند 1395، صفحه 496-505
مهران مسلمی؛ غلامرضا رفیعی؛ هادی پورباقر؛ آرش جوانشیرخوئی

5.

جداسازی وشناسایی قارچهای توکسین زا در استخرهای پرورش کپور ماهیان

دوره 56، شماره 3، آبان 1380
دکتر حسینعلی ابراهیم زاده موسوی؛ دکتر علیرضا خسروی

6.

مطالعة تأثیر نوسانات دما در طول، وزن و فاکتور وضعیت ماهی خواجو Schizothorax pelzami (Kessler, 1870) در دو زیستگاه دریاچه و رودخانه

دوره 67، شماره 4، دی 1393، صفحه 479-489
مهدی بدری؛ اصغر عبدلی؛ بهرام حسن زاده کیابی؛ محمود کرمی

7.

مطالعه برخی ویژگی‌های تغذیه‌ای ماهی بلیزم (Barbus lacerta) در رودخانه بی‌بی سیدان سمیرم اصفهان

دوره 68، شماره 2، تیر 1394، صفحه 225-238
حکیمه دوپیکر؛ یزدان کیوانی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب