1.

بررسی پارامترهای بیوشیمیایی سرم خون ماهی کپور نقره ای در مسمومیت باتری کلروفن

دوره 55، شماره 2، مرداد 1379
دکتر سعید نظیفی؛ دکتر فرید فیروزبخش؛ دکتر محمد بلوکی

2.

بررسی پارامترهای هماتولوژیک خون ماهی کپور نقره ای در مسمومیت باتری کلروفن

دوره 56، شماره 2، مرداد 1380
دکتر سعید نظیفی؛ دکتر فرید فیروزبخش؛ دکتر مینا قاضی زاده


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب