51.

دولت و توسعه: نقد و بررسی کتاب " توسعه دولت محور"

دوره 39، شماره 2، تابستان 1388
جواد افشارکهن

52.

رابطه دین و سیاست در ایران یک بررسی تئوریک و تاریخی

دوره 59، شماره 0، بهار 1382
دکتر سید احمد موثقی

53.

راهکارهای حفاظت از محیط زیست در فعالیت‌های اقتصادی در ایران

دوره 50، شماره 3، پاییز 1399، صفحه 899-920
سید بهزاد لسانی؛ علی مشهدی؛ سید احمد حبیب نژاد؛ محمد حبیبی مجنده

54.

رویکردی پست مدرن به سه ضلع توسعه سیاسی: دولت، جامعه مدنی، شهروندی

دوره 42، شماره 1، بهار 1391، صفحه 225-242
محسن عبداللهی

55.

رویکرد نهادی و تحلیل سیاست‏های رفاهی در ایران معاصر

دوره 19، شماره 1، تابستان 1391، صفحه 23-56
غلامرضا غفاری؛ خیام عزیزی مهر

56.

رویکردی نوین به رابطه جهان اسلام و مدرنیته

دوره 37، شماره 4، زمستان 1386
رسول افضلی؛ علی اسماعیلی

57.

روند‌ معناسازی در تقابل تهیدستان شهری و دولت: مطالعه شهر تهران 1358-1345

دوره 8، شماره 1، تابستان 1396، صفحه 1-21
احمد نادری؛ آریاسپ دلورانی

58.

طرح آیات الاحکام سیاسی قرآن مجید

دوره 60، شماره 0، تابستان 1382
دکتر سید هاشم بطحائی گلپایگانی

59.

عوامل مؤثر بر استفاده از ظرفیت سازمان‌های مردم‌نهاد در نظارت بر عملکرد دولت در فرایند توسعۀ محلی

دوره 8، شماره 2، پاییز 1395، صفحه 199-220
مسعود سلیانی؛ منصور وثوقی

60.

فلسفۀ سیاسی و مسئلۀ دولت عقلانی

دوره 46، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 287-301
علی اردستانی

61.

قلمروهای دفاعی بیرونی دولت

دوره 35، شماره 1، بهار 1382
دکتر یدالله کریمی ÷ور؛ دکتر حسن کامران

62.

کنکاش در لزوم وجود نهاد «مسئولیت اشتقاقی» در آورده‌های کمیسیون حقوق بین‌الملل

دوره 47، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 771-795
محمد ستایش پور؛ مهدی حدادی

63.

گام‌هایی در طرح مسئولیت مدنی دولت ناشی از فعل شخصی، فعل اشیا و فعل غیر، در حقوق ایران و فرانسه

دوره 45، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 505-523
علیرضا یزدانیان

64.

مبانی جامعه‌شناختی و اقتضائات فرهنگی تکوین دولت در جامعة ‌ایرانی

دوره 13، شماره 1، بهار 1394، صفحه 289-315
مهدی بالوی؛ مهناز بیات کمیتکی

65.

مدیریت دولتی و سازمان های محلی با نگاهی به ایران

دوره 55، شماره 0، زمستان 1380
سید محمد مقیمی

66.

مسوولیت مدنی دولت: برآیند تقابل دولت و جامعه مدنی

دوره 41، شماره 3، پاییز 1390، صفحه 335-354
هومن یزدانی

67.

مسئولیت مدنی دولت ناشی از اعمال تروریستی در جبران خسارت فراموش‌شدگان ناشی از تروریسم در ایران و فرانسه

دوره 46، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 475-494
علیرضا یزدانیان

68.

مطالعه ماهیت زبان دولت در سه دهه انقلاب اسلامی و ارائه‌ی الگوی کارآمد آن در ایران

دوره 4، شماره 12، زمستان 1391، صفحه 113-128
سیدمحمد مقیمی؛ محمدصادق ضیائی؛ سعیدرضا عاملی؛ عباس نرگسیان

69.

مطالعه نظام پاسخگویی دولت در ایران: نگرشی تطبیقی

دوره 55، شماره 0، زمستان 1380
دکتر سیدمحمد اعرابی

70.

مطالعه و مقایسۀ پاسخگویی مالی دولت در چهار دورۀ ریاست جمهوری پس از انقلاب اسلامی با استفاده از تحلیل گفتمان انتقادی

دوره 9، شماره 2، 1396، صفحه 193-212
محمد مرادی؛ عباس نرگسیان؛ هانیه اخوان

71.

مطالعۀ تطبیقی مفهوم دولت در گفتمان‌های سیاسی مدرن و پست‌مدرن

دوره 43، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 207-225
رسول افضلی؛ صنعان مرادی

72.

معیار‌های مصادرة غیرمستقیم در دعاوی نفتی بازخوانی پروندة الپاسو

دوره 1، شماره 1، بهار 1394، صفحه 61-76
حمیدرضا علومی یزدی؛ عرفان قاسم‌پور

73.

مفهوم دولت در اندیشۀ سیاسی ایرانِ دوران قدیم

دوره 47، شماره 1، بهار 1396، صفحه 99-118
عبدالرحمن عالم؛ علی پورپاشاکاسین

74.

مناسبات دین و دولت در آیین مسیح

دوره 50، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 243-265
اسماعیل علی‌خانی

75.

موانع دستیابی زنان به پست های مدیریت(1)

دوره 1، شماره 4، تابستان 1381
محمد رحیم اسفیدانی

اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 4 صفحه بعد آخرین صفحه


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.