1.

حل تحلیلی مسائل ترموالاستیسیته وابسته دینامیکی در محیط استوانه ای (قسمت اول: حل تحلیلی)

دوره 33، شماره 1، خرداد 1378
محمد رحیمیان؛ مرتضی اسکندری قادری؛ علیرضا حیدرپور

2.

حل تحلیلی مسائل ترموالاستیسیته وابسته دینامیکی در محیط استوانه ای (قسمت دوم:حل عددی)

دوره 33، شماره 1، خرداد 1378
محمد رحیمیان؛ مرتضی اسکندری قادی؛ علیرضا حیدرپور

3.

روش توابع پتانسیل برای محیط همسان جانبی با تقارن محوری

دوره 41، شماره 8، دی 1386
مرتضی اسکندری قادی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب