1.

حذف نیترات از آب و پساب توسط گیاهان آبزی (Myriophyllum spicatum) و (Ruppia maritima)

دوره 73، شماره 4، اسفند 1399، صفحه 677-686
مرتضی دری سده؛ عاطفه چمنی؛ محسن نوروزی مبارکه

2.

زیتوده گیاهان آبزی چیره در تالاب هشیلان

دوره 53، شماره 1، فروردین 1379
محمود کرمی؛ بهرام زهزاد؛ محمدابراهیم پور کاسمانی

3.

معرفی فلور و پوشش گیاهی تالاب سیاه کشیم

دوره 28، شماره 29، تیر 1381
دکتر یونس عصری؛ مهندس طاهره افتخاری؛ دکتر مجید مخدوم

4.

میزان و نحوه تغییرات فلزات سنگین و اندام های گیاهان آبزی و رسوبات تالاب میانکاله

دوره 31، شماره 37، فروردین 1384
مهندس فاطمه عبادتی؛ دکتر عباس اسماعیلی ساری؛ مهندس علیرضا ریاحی بختیاری

5.

نبض گیری تالاب های حاشیه جنوبی دریای خزر (ایران)

دوره 32، شماره 39، شهریور 1385
مریم شکری؛ نصرت اله صفاییان؛ روجا صفاییان


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب