1.

افق فهم در آینه فهم افق

دوره 9، شماره 2، اسفند 1390، صفحه 59-86
اصغر واعظی؛ فائزه فاضلی

2.

بررسی انتقادی رابطة اصول فقه اسلامی و هرمنوتیک

دوره 68، شماره 0، دی 1379
سید صدرالدین طاهری

3.

بررسی تطبیقی دیالکتیک ایمان و فهم در هرمنوتیک مولانا وآگوستین بر اساس آموزۀ «ایمان می آورم تا بفهمم »

دوره 12، شماره 1، شهریور 1393، صفحه 39-59
منوچهر اکبری؛ علی اکبر رضادوست

4.

تلقی بدیع گادامر از فهم

دوره 10، شماره 2، دی 1391، صفحه 5-26
اصغر واعظی

5.

دستاوردهای پدیدارشناسی هایدگر در علوم انسانی و پژوهش سیاسی

دوره 43، شماره 1، فروردین 1392، صفحه 3-23
احمد خالقی دامغانی؛ مهدی نصر

6.

دیویدسن و اصل چریتی به مثابه شرط امکان تفسیر

دوره 10، شماره 1، شهریور 1391
مجتبی درایتی

7.

سطوح، مؤلفه‌ها و کارکردهای دور هرمنوتیکی

دوره 12، شماره 2، اسفند 1393، صفحه 107-125
اصغر واعظی؛ اسماعیل قائدی

8.

نقد دیدگاه تفسیری محمد مجتهد شبستری

دوره 18، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 99-121
عبدالحسین خسروپناه؛ محمد قمی

9.

هر منوتیک بازسازی یا گفتگو

دوره 1، شماره 21، مهر 1382
تقی آزاد ارمکی؛ هاله لاجوردی

10.

واکاوی تحولات «فهم تهران» در طرح های توسعه شهری آن

دوره 26، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 31-41
مهرداد رحمانی؛ محمد مهدی عزیزی

11.

واکاوی رابطۀ فهم با استعاره، روایت و کنش در اندیشۀ ریکور

دوره 19، شماره 1، تیر 1400، صفحه 21-40
سیده اکرم برکاتی؛ یوسف شاقول؛ محمدجواد صافیانسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب