1.

اثر روابط سیاسی با دولت بر رابطة بین تمرکز مالکیت با کیفیت گزارشگری مالی و هزینۀ سهام عادی

دوره 21، شماره 4، دی 1393، صفحه 449-470
فرزین رضایی؛ ثریا ویسی حصار

2.

بررسی تأثیر خودشیفتگی مدیران بر کیفیت گزارشگری مالی

دوره 25، شماره 4، 1397، صفحه 457-478
وجیهه بذرافشان؛ آمنه بذرافشان؛ مهدی صالحی

3.

بررسی رابطه بین کیفیت گزارشگری مالی و تعداد حسابداران آموزش دیده در واحدهای تجاری پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 7، شماره 1، مهر 1377
دکتر ایرج نوروش

4.

تأثیر حاکمیت شرکتی بر کیفیت گزارشگری مالی: رویکرد یکپارچه

دوره 25، شماره 3، 1397، صفحه 433-455
محمدرضا نیکبخت؛ مصطفی احمدخان بیگی

5.

تأثیر سازوکار برون‌سازمانی حاکمیت شرکتی بر مخاطره ریزش قیمت سهام با تأکید بر کیفیت گزارشگری مالی و تخصص حسابرس در صنعت

دوره 28، شماره 2، 1400، صفحه 226-247
مهناز اسلام دوست؛ رستم رنجبر ناوی؛ حسن چناری

6.

چرخش مدیر حسابرسی داخلی؛ کیفیت گزارشگری مالی و زمان رسیدگی حسابرس مستقل

دوره 30، شماره 1، 1402، صفحه 191-208
اعظم ولی‌زاده لاریجانی؛ فهیمه حسنی

7.

کیفیت اقلام تعهدی و مانده وجه نقد

دوره 16، شماره 3، مهر 1388
حسین فخاری؛ سید روح الله تقوی

8.

نقش کیفیت ذخیره مطالبات مشکوک‌الوصول بانک‌های ایرانی در مواجهه با بحران‌های سیستم بانکی

دوره 26، شماره 3، 1398، صفحه 435-455
محمدحسین صفرزاده؛ ابراهیم جعفری‎منش

9.

نقش کیفیت گزارشگری مالی در کاهش اثرهای محدودکنندۀ تقسیم سود بر سرمایه‌گذاری شرکت‌ها در مراحل چرخۀ عمر

دوره 22، شماره 2، 1394، صفحه 161-182
وحید تقی زاده خانقاه؛ مهدی زینالی

10.

نقش کیفیت گزارشگری مالی و کیفیت افشا در افزایش اعتبار تجاری: رویکرد متغیر‌های ابزاری

دوره 25، شماره 1، 1397، صفحه 1-20
عباس افلاطونی؛ مرضیه نعمتی

11.

نقش میانجی کیفیت گزاشگری مالی در رابطه بین قابلیت مقایسه صورت‌های مالی و نگهداشت وجه نقد

دوره 27، شماره 1، 1399، صفحه 132-153
محمدرضا مهربان پور؛ امید فرجی؛ رضا سجادپور

12.

ویژگی‌های غیر مالی موثر بر کیفیت گزارشگری مالی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 16، شماره 3، مهر 1388
سید حسین سجادی؛ منصور زراء نژاد؛ علیرضا جعفریسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب