1.

بررسی ارتباط عملکردی سکونتگاههای خودرو اطراف کلانشهر تهران

دوره 8، شماره 0، زمستان 1379
دکتر اسفندیار زبردست

2.

بررسی رابطة بین کیفیت مسکن و سرمایة روان‌شناختی در سکونتگاه‌های غیر‌‌رسمی (مطالعة موردی: محلة یوسف‌آباد تبریز)

دوره 4، شماره 1، بهار 1395، صفحه 117-134
هادی حکیمی؛ فاطمه زادولی؛ شاهرخ زادولی خواجه

3.

بررسی شاخص‌های مسکن غیررسمی در ایران نمونه موردی: محله‌ شیخ آباد قم

دوره 38، شماره 6، تابستان 1386
حسین حاتمی نژاد؛ فرانک سیف الدینی؛ محمد میره

4.

تبیین فرایند شکل‌گیری و تکامل امنیت فضایی در سکونتگاه‌های غیررسمی (مطالعۀ موردی: شهرهای ایرانی)

دوره 9، شماره 1، بهار 1400، صفحه 231-265
رسول افسری؛ مصطفی بهزادفر؛ رضا خیرالدین

5.

تبیین گونه ای متفاوت از تولید فضای غیررسمی در شهرستان مرزی بانه؛ انباشت سرمایه و تعمیق فقر

دوره 22، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 17-28
مهدی رازپور؛ رضا خیرالدین؛ عبدالهادی دانشپور

6.

تحلیل سطح پایداری شهری در سکونتگاه‌های غیررسمی (مورد: شهر سنندج)

دوره 42، شماره 69، زمستان 1388، صفحه 1-16
مهدی قرخلو؛ ناصح عبدی ینگی کند؛ سعید زنگنه شهرکی

7.

زمینه‌ها و فرایندهای شکل‌گیری زیست غیررسمی زباله‌گردی: مطالعۀ موردی کارگران افغانستانی در تهران

دوره 10، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 63-95
مریم ایثاری؛ علیرضا شجاعی زند

8.

ساماندهی و توانمندسازی اسکان غیررسمی شهر اهواز (کوی منبع آب)

دوره 42، شماره 68، تابستان 1388
کرامت اله زیاری؛ آذردخت نوذری

9.

سنجش عوامل محیطی مؤثر بر احساس امنیت ساکنان سکونتگاه‌های غیررسمی شهر همدان

دوره 5، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 705-720
حسن سجادزاده؛ محمدسعید ایزدی؛ محمدرضا حقی

10.

شاخص‌های سرمایۀ اجتماعی مؤثر بر رضایتمندی ساکنان سکونتگاه‌های غیررسمی (مطالعۀ موردی: محلۀ فرحزاد شمالی، تهران)

دوره 5، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 233-261
صبا خراسانی مقدم؛ فرهنگ مظفر؛ سید باقر حسینی

11.

مطالعۀ گونه‌شناسی، چالش‌های حاشیه‌نشینی و بازی‌های حاشیه نشینان با سیاست‌های شهری (مورد مطالعه: شهر ساوه)

دوره 10، شماره 1، بهار 1400، صفحه 243-275
اسدالله نقدی؛ محبوبه روئین‌تن؛ شیدا حقیریان؛ عماد شاهرخ؛ مجتبی خانیان

12.

نقش مهاجرت‌های روستایی در اسکان غیررسمی (مطالعه موردی: متروپل اهواز)

دوره 1، شماره 1، زمستان 1389، صفحه 167-191
عیسی ابراهیم زاده؛ حمیدرضا وارثی؛ محمود اکبریContact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.