1.

بررسی ارتباط عملکردی سکونتگاههای خودرو اطراف کلانشهر تهران

دوره 8، شماره 0، دی 1379
دکتر اسفندیار زبردست

2.

بررسی رابطة بین کیفیت مسکن و سرمایة روان‌شناختی در سکونتگاه‌های غیر‌‌رسمی (مطالعة موردی: محلة یوسف‌آباد تبریز)

دوره 4، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 117-134
هادی حکیمی؛ فاطمه زادولی؛ شاهرخ زادولی خواجه

3.

بررسی شاخص‌های مسکن غیررسمی در ایران نمونه موردی: محله‌ شیخ آباد قم

دوره 38، شماره 6، تیر 1386
حسین حاتمی نژاد؛ فرانک سیف الدینی؛ محمد میره

4.

تبیین فرایند شکل‌گیری و تکامل امنیت فضایی در سکونتگاه‌های غیررسمی (مطالعۀ موردی: شهرهای ایرانی)

دوره 9، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 231-265
رسول افسری؛ مصطفی بهزادفر؛ رضا خیرالدین

5.

تبیین گونه ای متفاوت از تولید فضای غیررسمی در شهرستان مرزی بانه؛ انباشت سرمایه و تعمیق فقر

دوره 22، شماره 4، اسفند 1396، صفحه 17-28
مهدی رازپور؛ رضا خیرالدین؛ عبدالهادی دانشپور

6.

زمینه‌ها و فرایندهای شکل‌گیری زیست غیررسمی زباله‌گردی: مطالعۀ موردی کارگران افغانستانی در تهران

دوره 10، شماره 1، اردیبهشت 1398، صفحه 63-95
مریم ایثاری؛ علیرضا شجاعی زند

7.

سنجش عوامل محیطی مؤثر بر احساس امنیت ساکنان سکونتگاه‌های غیررسمی شهر همدان

دوره 5، شماره 4، دی 1396، صفحه 705-720
حسن سجادزاده؛ محمدسعید ایزدی؛ محمدرضا حقی

8.

شاخص‌های سرمایۀ اجتماعی مؤثر بر رضایتمندی ساکنان سکونتگاه‌های غیررسمی (مطالعۀ موردی: محلۀ فرحزاد شمالی، تهران)

دوره 5، شماره 2، تیر 1397، صفحه 233-261
صبا خراسانی مقدم؛ فرهنگ مظفر؛ سید باقر حسینی

9.

مطالعۀ گونه‌شناسی، چالش‌های حاشیه‌نشینی و بازی‌های حاشیه نشینان با سیاست‌های شهری (مورد مطالعه: شهر ساوه)

دوره 10، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 243-275
اسدالله نقدی؛ محبوبه روئین‌تن؛ شیدا حقیریان؛ عماد شاهرخ؛ مجتبی خانیان

10.

نقش مهاجرت‌های روستایی در اسکان غیررسمی (مطالعه موردی: متروپل اهواز)

دوره 1، شماره 1، دی 1389، صفحه 167-191
عیسی ابراهیم زاده؛ حمیدرضا وارثی؛ محمود اکبری


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب