1.

بررسی آراء فقهای امامیه در زوجه ی موضوع محرومیتِ از برخی ماترک

دوره 41، شماره 4، دی 1390، صفحه 273-291
آیت الله عباسعلی عمید زنجانی؛ ابراهیم فولادی سوادکوهی

2.

بررسی روایات وارده در محرومیت زوجه از برخی ماترک

دوره 43، شماره 1، اردیبهشت 1392، صفحه 73-92
روشنعلی شکاری؛ ابراهیم فولادی سوادکوهی

3.

برساخت اجتماعی ناتوانی

دوره 4، شماره 1، اردیبهشت 1392، صفحه 131-154
علیرضا محسنی تبریزی؛ خدیجه جبلی

4.

پدیدارشناسی تجربه زیسته هویت‌های دو جنسیتی از تعاملات خانوادگی تا تعاملات اجتماعی

دوره 9، شماره 1، اردیبهشت 1397، صفحه 191-212
مهناز فرهمند؛ فاطمه دانافر

5.

پذیرش ارزش‌های جهانی در میان ایرانیان عرب زبان (اعراب خوزستان)

دوره 1، شماره 3، آذر 1391، صفحه 135-158
علی قنبری برزیان؛ حمیدرضا جلایی پور؛ تهمینه شاوردی

6.

تحلیل وضعیت فقر چندبعدی در جوامع روستایی ایران

دوره 12، شماره 1، خرداد 1400، صفحه 44-61
علی اکبر براتی؛ مصطفی مرادی؛ میلاد ژولیده؛ عیدیه سهرابی ملایوسف

7.

مفهوم قلمرو در فضاهای شهری و نقش طراحی شهری خودی در تحقق آن

دوره 6، شماره 0، اسفند 1378
دکتر سید حسین بحرینی؛ مهندس گلناز تاج بخش

8.

نقض حقوق بشر و گسترش تروریسم

دوره 41، شماره 1، فروردین 1390، صفحه 251-270
بهرام مستقیمی؛ روح الله قادری کنگاوری


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب