1.

ارزیابی مخاطرۀ آلودگی منابع آب شهر یاسوج در اثر تخلیۀ زباله

دوره 9، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 1-15
محسن فرزین

2.

ارزیابی و پهنه‌بندی آسیب‌پذیری آب‌های زیرزمینی نسبت به آلودگی (مطالعه موردی:آبخوان کارستی آژوان-بیستون استان کرمانشاه )

دوره 72، شماره 2، شهریور 1398، صفحه 375-390
علی دسترنج؛ احمد نوحه گر؛ آرش ملکیان؛ حمید غلامی

3.

بررسی توسعه‌یافتگی و ویژگی‌های هیدرودینامیکی سامانه‌‌های کارستی با استفاده از تجزیه و تحلیل منحنی فرود هیدروگراف (مورد مطالعه: آبخوان‌های کارستی حوضۀ رودخانۀ الوند)

دوره 47، شماره 3، مهر 1394، صفحه 333-346
سجاد باقری سیدشکری؛ مجتبی یمانی؛ منصور جعفربیگلو؛ حاجی کریمی؛ ابراهیم مقیمی

4.

پهنه بندی حفاظتی آبخوان کارستی تنگه کناره یاسوج با روش COP

دوره 71، شماره 2، شهریور 1397، صفحه 439-455
محسن فرزین؛ سعیده منبری

5.

مقایسۀ برداشت ایران و ترکمنستان از آبخوان کارستی هزارمسجد و مخاطرات آن

دوره 9، شماره 2، تیر 1401، صفحه 109-132
سارا کیانی؛ امیر صفاری؛ مسعود مرسلی؛ مجید خانمحمدی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب