1.

بررسی ارتعاشات موتور تراکتور MF285 بر اثر ترکیبات مختلف سوخت بیودیزل، بیواتانول و دیزل به کمک سطح پاسخ

دوره 47، شماره 2، شهریور 1395، صفحه 329-335
حسین جوادی کیا؛ لیلا ندرلو؛ علی سفرنگیان؛ مصطفی مصطفایی؛ سید سعید محتسبی

2.

بررسی تراز انرژی زراعت گرچک در شهرستان ورامین به‌منظور تولید بیودیزل

دوره 17، شماره 1، اردیبهشت 1394، صفحه 43-52
عارفه رزازی؛ مجید آقاعلیخانی؛ برات قبادیان؛ بهنام زند؛ سید محمد صفی الدین اردبیلی

3.

بررسی تمایل روستاییان به استفاده از سوخت‌های زیستی و عوامل مؤثر بر آن در شهرستان طارم

دوره 11، شماره 3، آذر 1399، صفحه 466-481
زهرا عزیزی؛ جعفر یعقوبی؛ مسعود یزدان پناه

4.

تولید بیوانرژی از گیاه سورگوم شیرین آبیاری شده با پساب در مقیاس آزمایشگاهی و پایلوت

دوره 2، شماره 2، شهریور 1394، صفحه 151-157
عباس المدرس

5.

نشریه فناوری های سبز-شماره اول-زمستان 1401

دوره 5، شماره 1، اردیبهشت 1402

6.

نشریه فناوری های سبز - شماره چهارم - تابستان 1401

دوره 4، شماره 1، مرداد 1401، صفحه 1-48


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب