1.

اثربخشی آموزش تاب‌آوری بر سرمایۀ روان‌شناختی و تنظیم هیجان افراد مبتلا به بیماری کووید-19

دوره 14، شماره 2، 1402، صفحه 69-82
سعیده دهقانی عشرت آباد؛ حمیدرضا وطن خواه؛ سعیده زمردی

2.

بررسی نقش مهار سرمایۀ روان شناختی رهبر در ایجاد سرمایۀ روان شناختی کارکنان: نقش میانجی درک کارکنان از تحول‌آفرینی رهبر (مورد مطالعه: سازمان‌های نوپا و یا در حال تحول)

دوره 2، شماره 1، فروردین 1394، صفحه 23-48
عباس علی رستگار؛ بابک وطن‌دوست؛ رضا قنبرزاده میان دهی

3.

تأثیر رفتار سازمانی مثبت‌گرا در کاهش بدبینی سازمانی و نقش میانجی رهبری اخلاقی (مورد مطالعه: سازمان تأمین اجتماعی استان قم)

دوره 15، شماره 4، دی 1396، صفحه 857-877
مهدی یزدان‌شناس

4.

تبیین رضایت زناشویی براساس سرمایۀ فرهنگی با توجه به نقش واسطه‌ای سرمایۀ اجتماعی و سرمایۀ روان‌شناختی در بین معلمان شهر یزد

دوره 14، شماره 3، 1402، صفحه 121-142
فاطمه آبداری تفتی؛ مهدی تولاّئی؛ علیرضا شریفی اردانی

5.

تدوین مدل ساختاری سرمایۀ روان‌شناختی براساس معنویت با میانجی‌گری تصویر بدنی در افراد چاق داوطلب جراحی چاقی

دوره 14، شماره 4، 1402، صفحه 93-111
مریم جواهری محمدی؛ سید علی حسینی المدنی؛ مهرانگیز شعاع کاظمی؛ محمد باقر حبی

6.

تدوین مدل علی ارزیابی فراشناختی بدشکلی بدن بر اساس سرمایۀ روان‌شناختی و بهزیستی معنوی در زنان متقاضی جراحی بینی: نقش میانجی همنوایی اجتماعی

دوره 22، شماره 1، فروردین 1403، صفحه 205-244
مرضیه سالاروند؛ فرح نادری

7.

رهبری اصیل و سرمایۀ روان‎شناختی: تأثیر متغیر میانجی اعتماد و نقضِ قرارداد روان‎شناختی

دوره 8، شماره 3، آذر 1395، صفحه 511-532
مرتضی اکبری؛ بهروز پورولی؛ مژگان دیانتی؛ معصومه محمدی؛ نیلوفر رضایی

8.

نقش میانجی مکانیسم‌های دفاعی در رابطۀ بین ترومای دوران کودکی و سرمایۀ روان‌شناختی دانشجویان با نشانه‌های روان‌تنی

دوره 13، شماره 3، آذر 1401، صفحه 115-137
زهرا شریفی؛ عذرا زبردست؛ سجاد رضائی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب