1.

افسانة پیگردهای دینی بزرگ در روزگار شاپور دوم

دوره 10، شماره 2، اسفند 1397، صفحه 79-96
روزبه زرین کوب؛ جمشید قهرمانی

2.

بازنگری و تأملی در نقش برجستة محو شدة پادشاه ساسانی در نقش رستم 5

دوره 6، شماره 2، اسفند 1393، صفحه 21-37
میرزا محمد حسنی

3.

جنگ ابزارهای ایرانیان در عصر ساسانی

دوره 5، شماره 1، خرداد 1393، صفحه 72-95
مسلم میرزاوند


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب