1.

امیری و جایگاه او در ادب معاصر

159-158، شماره 0، شهریور 1380
دکتر عباس کی منش

2.

مبانی تئاتر روایی برشت با استناد به ‏نمایشنامة ننه دلاور و فرزندانش

دوره 16، شماره 61، فروردین 1390، صفحه 5-24
ابراهیم استارمی

3.

مطالعه تاثیراستغراق بر جریان گذری از سرریزهای لبه‌تیز دایر‌ه‌ای

دوره 51، شماره 2، اردیبهشت 1399، صفحه 417-425
خدیجه میرزایی؛ حمیدرضا شیبانی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب