1.

ارائه مدل سنجش کارایی سرمایه‌گذاری شرکت در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 21، شماره 2، 1398، صفحه 237-264
وحید تقی زاده خانقاه؛ یونس بادآور نهندی؛ علی اصغر متقی؛ هوشنگ تقی زاده

2.

بررسی تأثیر نظام راهبری شرکت بر ارزش شرکت با تأکید بر کارایی سرمایه‎گذاری در شرکت‎های پذیرفته‎شده در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 22، شماره 1، 1394، صفحه 125-142
حیدر محمدزاده سالطه؛ یونس بادآور نهندی؛ مجید اسماعیل نژاد

3.

بررسی تجربی تأثیر حاکمیت شرکتی در کارایی تخصیص سرمایه شرکت‌های عمومی

دوره 14، شماره 4، 1401، صفحه 509-530
حامد وارث؛ علی صلواتی‌زاده؛ محمدجواد بناءزاده

4.

بررسی رابطة سرمایة اجتماعی، کارایی سرمایه‌گذاری، و پرداخت سود سهام

دوره 10، شماره 3، مهر 1402، صفحه 309-326
مهدی فیل سرائی

5.

نقش تعدیلگری ابعاد درونی و بیرونی حاکمیت شرکتی بر رابطه بین عدم تقارن اطلاعاتی و کارایی سرمایه‌گذاری

دوره 22، شماره 2، 1399، صفحه 227-248
غلامرضا منصورفر؛ سمیرا جودی؛ احسان پورسلیمان


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب