1.

پرتو قرآن کریم در شعر ابوتمام

154-153، شماره 0، خرداد 1379
دکتر محمود ابراهیمی

2.

پژوهشی دربارة آثار و نسخ خطی ابوالفضل میکالی

دوره 9، شماره 2، اسفند 1396، صفحه 1-15
محمدعلی آذرشب؛ علی اکبر محمّدی

3.

تأثیر قرآن برشعرابن نباته

154-153، شماره 0، خرداد 1379
دکتر ابوالحسن امین مقدسی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب