1.

طراحی مدل سلسله‎مراتبی برای کاهش ریسک‎های زنجیرۀ تأمین پروژه بر اساس فراترکیب (مورد مطالعه : شرکت گاز استان فارس)

دوره 6، شماره 3، مهر 1393، صفحه 591-614
علی محمدی؛ علی نقی مصلح شیرازی؛ محمدباقر احمدی؛ پیام شجاعی

2.

مدل هوشمندی بازاریابی صنعت خودرو داخلی

دوره 11، شماره 3، 1398، صفحه 677-698
بابک یاوری فر؛ محمد محمودی میمند؛ اوژن کریمی؛ سیدموسی خادمی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب