1.

تأثیر تمرینات ترکیبی و استقامتی بر برخی آدیپوکاین‌ها، هورمون رشد و نیمرخ لیپیدی در دختران دارای اضافه وزن

دوره 6، شماره 4، بهمن 1393، صفحه 399-413
رویا عسکری؛ علی اصغر رواسی؛ عباسعلی گایینی؛ مهدی هدایتی؛ محمدرضا حامدی نیا

2.

تأثیر دوازده هفته تمرین مقاومتی بر سطوح سرمی واسپین و پروتئین واکنشگرC در مردان میانسال چاق

دوره 8، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 1-13
کیا رنجبر؛ رحمن سوری؛ علی اصغر رواسی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب