1.

اثر کیفیت نور بر ویژگیهای مورفوفیزیولوژیک قلمه سه رقم داوودی در مرحله ریشهزایی (Chrysanthemum×grandiflorum) در اتاقک رشد

دوره 54، شماره 3، مهر 1402، صفحه 439-455
عزیزاله خندان میرکوهی؛ شیوا پاکزاد؛ محسن کافی

2.

تأثیر تغذیۀ نیتروژن در توپیاری گل داودی (Chrysanthemum grandiflorum)

دوره 48، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 237-247
بهروز جانی پور؛ عزیزاله خندان میرکوهی؛ فاطمه جمالی؛ احمد خلیقی

3.

تأثیر کاربرد زئولیت جاذب اتیلن بر کیفیت گل‌های شاخه بریدۀ میخک

دوره 48، شماره 4، اسفند 1396، صفحه 779-789
عزیزاله خندان میرکوهی؛ زهرا عربی

4.

نیازسنجی آموزشی گلخانه‌داران گل و گیاهان زینتی استان تهران با استفاده از مدل بوریچ (مطالعة موردی: کاربرد انرژی‌های جایگزین)

دوره 45، شماره 3، مهر 1393، صفحه 403-411
ملیکا رجائی؛ ایرج ملک محمدی؛ سید محمود حسینی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب