1.

تبیین و نقد نظریۀ نمادین پل تیلیش در زبان

دوره 11، شماره 3، آبان 1393، صفحه 533-566
علی عسگری یزدی؛ مسلم احمدی

2.

نقد و بررسی وجود صفات در خدا و ارادی بودن ایمان با نگاه به افکار پل تیلیش

دوره 13، شماره 4، دی 1395، صفحه 697-715
سید مجتبی میردامادی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب