1.

بررسی تأثیر توسعة تجارت و رشد اقتصادی بر کیفیت محیط زیست در ایران

دوره 49، شماره 3، مهر 1393، صفحه 463-482
مصیب پهلوانی؛ مهدیه دهباشی؛ ابراهیم مرادی

2.

تاثیر درجه آزادسازی تجاری بر امنیت غذایی دراقتصادهای متکی به درآمد نفتی(عضو اوپک)

دوره 52، شماره 3، مهر 1400، صفحه 541-552
اکبر خدابخشی؛ رضا گلستانی نسب


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب