1.

ارزیابی و مقایسه شاخص‌های کلیدی عملکرد توسعه پایدار در صنعت پتروشیمی با استفاده ازSMAA و SMAA-S

دوره 11، شماره 2، 1398، صفحه 273-302
محمدعلی شاه حسینی؛ سیده فروزان جواهری شلمانی؛ طهمورث حسنقلی پور یاسوری؛ علی رستمی

2.

طراحی نقشۀ استراتژی برای شرکت‌های تولیدی با استفاده از شاخص‌های مهم عملکرد کارت امتیازی متوازن و روش DEMATEL (مطالعۀ موردی: شرکت میهن)

دوره 6، شماره 1، فروردین 1393، صفحه 1-22
سید مجید الهی؛ سارا حسن زاده حسینی؛ مجتبی دادرس؛ نرجس ظفری


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب