1.

امکان‎سنجی استفاده از انرژی باد در استان های اردبیل و زنجان

دوره 46، شماره 3، آبان 1393، صفحه 261-274
مجید رضایی بنفشه؛ سعید جهانبخش؛ یعقوب دین پژوه؛ مرضیه اسمعیل پور

2.

بادگیرها و تهویة طبیعی بخشی از تاریخچة ایران یا آیندة جهان!

دوره 1، شماره 3، خرداد 1398، صفحه 32-36
حامد رضایی عزیز آبادی

3.

پتانسیل‌سنجی تولید انرژی باد به کمک تحلیل آماری مشخصه‌های باد – مطالعه موردی: شهرستان اقلید در استان فارس

دوره 47، شماره 3، آبان 1395، صفحه 469-483
پریا سفیدپری؛ علیرضا کیهانی؛ سید حسن پیشگر کومله؛ مجید خانعلی؛ اسداله اکرم

4.

ظرفیت‌سنجی اقلیمی ناحیة ساحلی استان سیستان و بلوچستان برای توسعة مزارع بادی

دوره 75، ویژه نامه محیط زیست ساحلی و دریایی، اسفند 1401، صفحه 149-166
محمد برهانی؛ افشین دانه کار؛ مظاهر معین الدینی

5.

مکانیابی و ارزیابی انرژی باد برای احداث مزارع بادی- مطالعه موردی در استان فارس

دوره 1، شماره 1، دی 1399، صفحه 48-57
فتح الله پورفیاض؛ حسن دهقان


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب