1.

بررسی تطبیقی دیالکتیک ایمان و فهم در هرمنوتیک مولانا وآگوستین بر اساس آموزۀ «ایمان می آورم تا بفهمم »

دوره 12، شماره 1، شهریور 1393، صفحه 39-59
منوچهر اکبری؛ علی اکبر رضادوست

2.

بررسی و نقد مبانی متافیزیکی تئودیسۀ جان هیک با نگاه به آرای آگوستین

دوره 15، شماره 4، دی 1397، صفحه 793-822
لیلا روستایی پاتپه؛ محمد محمدرضایی

3.

چیستی و اقسام مرگ در آثار آگوستین قدیس

دوره 48، شماره 2، مهر 1394، صفحه 265-285
قاسم کاکائی؛ محبوبه جباره ناصرو


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب