1.

تجزیه اثر تغییر تکنولوژی بر رشد تولید بخش کشاورزی ایران: روش تحلیل تجزیه ساختاری

دوره 46، شماره 4، اسفند 1394، صفحه 465-781
وحیده انصاری؛ حبیب الله سلامی

2.

تحلیل روند و ماهیت تغییر تکنولوژی تولید چغندرقند در ایران

دوره 45، شماره 1، اردیبهشت 1393، صفحه 69-77
سیده شادی حسینی؛ قادر دشتی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب