1.

برآورد تابع تقاضای حامل های انرژی در بخش کشاورزی ایران

دوره 46، شماره 2، تیر 1394، صفحه 327-334
مطهره بخشایش؛ سعید یزدانی

2.

بررسی روابط جانشینی نهادهای تولیدی گندم در منطقه سرخس با استفاده از تابع تولید CRESH

دوره 31، شماره 4، تیر 1379
حمید آماده؛ سعید یزدانی

3.

بررسی ساختار تولید و بازدهی نسبت به مقیاس محصول کلزا در ایران

دوره 47، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 23-33
فرشته اسداله پور؛ سعید یزدانی؛ علی رضا روستان؛ فرحناز نکوفر

4.

تحلیل هزینه گندم با استفاده از تابع هزینه ترانسلوگ تک محصولی مطالعه موردی: منطقه ارسباران

دوره 40، شماره 3، مهر 1384
مقصود جهانی؛ علیرضا اصغری


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب