1.

اثر محلول پاشی با اوره بر خصوصیات پرتقال تامسون ناول

دوره 11، شماره 2، پاییز 1388، صفحه 41-47
آرزو دادرس نیا؛ اکبر فرقانی؛ بیژن مرادی؛ رضا فیفایی

2.

ارزیابی برخی از ژنوتیپ های بادام در شرایط اقلیمی کرج

دوره 15، شماره 3، پاییز 1392، صفحه 77-101
عرفان سپهوند؛ علی مومن پور؛ علی ایمانی؛ محمود قاسم نژاد

3.

بررسی تأثیر تنش کم آبی بر عملکرد علوفه و خصوصیات کیفی ارزن علوفه ای نوتریفید

دوره 31، شماره 4، تابستان 1379
بابک ناخدا؛ ابوالحسن هاشمی دزفولی؛ ناصر بنی صدر

4.

بررسی تغییرات اجزای عملکرد ورگرسیون چندگانه بین برخی صفات در آفتابگردان در واکنش به تغییر الگوی کاشت

دوره 3، شماره 0، بهار 1378
علیرضا طالعی؛ ابوالفضل رشیدی اصل

5.

بررسی تنوع ریخت‌شناختی لالۀ واژگون (Fritillaria imperialis L.) در پنج منطقه از استان لرستان

دوره 48، شماره 1، بهار 1396، صفحه 1-9
مجید آب روشن؛ بهمن زاهدی؛ رضا سیاه منصور

6.

تجزیه ژنتیکی عملکرد و صفات وابسته به آن در گندم نان

دوره 36، شماره 1، بهار 1384
خداداد مصطفوی؛ عبدالهادی حسین‌زاده؛ حسن زینالی خانقاه

7.

نقشه یابی نواحی ژنومی کنترل‌کننده صفات کمی در دام‌های اهلی با استفاده از روش رگرسیون ساده

دوره 39، شماره 1، زمستان 1387
علی اسماعیلی کشکوئیه؛ محمدرضا محمد آبادی؛ مسعود اسدی فوزی


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.