1.

بررسی حساسیت جمعیت های مختلف پسیل پسته Agonoscena pistaciae (Hom.: psyllidae) به حشره کش فوزالون در استان کرمان

دوره 32، شماره 3، خرداد 1380
خلیل طالبی جهرمی؛ محمد رحمانی مقدم؛ سعید محرمی پور

2.

تغییرات تراکم جمعیت پسیل پستهAgonoscena pistaciae (Hemiptera: Psyllidae) در منطقه رفسنجان

دوره 40، شماره 2، بهمن 1388
محمدرضا حسنی؛ قدیر نوری قنبلانی؛ حمزه ایزدی؛ محمود شجاعی

3.

نقش مهارکنندۀ پای‌پرونیل بوتوکساید در میزان فعالیت ویژۀ آنزیم گلوتاتیون اس‌ترانسفراز پسیل معمولی پسته، Agonoscena pistaciae

دوره 46، شماره 1، فروردین 1394، صفحه 33-40
پویان مصلحی؛ علی علیزاده؛ محمد قدمیاری


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب