1.

اسیدولیزلیگنین کرافت پهن برگان در حضور نوکلئوفیل ها

دوره 53، شماره 3، خرداد 1379
سیداحمد میرشکرائی؛ یاورنورمحمدی زیبا

2.

بررسی عوامل مؤثر بر اسیدولیز آنزیمی روغن کلزا با اسیدهای چرب کاپریلیک و کاپریک در تولید لیپید بازساخته

دوره 43، شماره 2، اسفند 1391، صفحه 169-179
داود ثواقبی فیروزآبادی؛ کرامت اله رضایی؛ محمد صفری؛ پرویز اشتری


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب