1.

استفاده از لیگنین کرافت با کاتالیزور یون‌های فلزی به عنوان فیلر-اکستندر رزین اوره فرمالدهید در ساخت تخته لایه

دوره 60، شماره 6، اسفند 1387
لعیا جمالی‌راد؛ کاظم دوست‌حسینی؛ سیداحمد میرشکرایی

2.

اسیدولیزلیگنین کرافت پهن برگان در حضور نوکلئوفیل ها

دوره 53، شماره 3، خرداد 1379
سیداحمد میرشکرائی؛ یاورنورمحمدی زیبا

3.

تهیه لیگنوسولفونیک اسید از لیگنین کرافت پهن برگان

دوره 54، شماره 2، اردیبهشت 1380
سیداحمد میرشکرایی؛ خلیل زارع گلمغانی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب