1.

تاثیر زمان وجین برترکیب گونه ای ،تراکم ووزن خشک، علف های هرز در سویا‹Glycine max L. Merr ›

دوره 32، شماره 1، فروردین 1380
محمد رضا چایی چی؛ سید محمدضا احتشامی

2.

تعیین دوره بحرانی کنترل علف‌های ‌هرز در گیاه دانه روغنی بالنگوی شیرازی (Lallemantia royleana Benth. in Wall) در منطقه‌ی نقده

دوره 52، شماره 2، تیر 1400، صفحه 185-200
معصومه زینی؛ وحید سرابی؛ علیرضا باقری

3.

واسنجی مدل های گامپرتز و لجستیک برای محاسبه دوره بحرانی کنترل علف های هرز

دوره 4، شماره 2، مهر 1381، صفحه 61-66
سید محمود رضا بهبهانى؛ محسن اسکافی؛ على محمد احمدى


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.