201.

ناحیه بندی اگروکلیمایی استان همدان با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی با تأکید بر گندم دیم

دوره 41، شماره 0، زمستان 1380
دکتر منوچهر فرج زاده؛ عباس تکلو بیغش

202.

نیاز بهاره سازی در برخی ژنوتیپ های گندم و جو و ارتباط آن با بیان مقاومت به سرما در شرایط کنترل شده و مزرعه

دوره 39، شماره 1، پاییز 1387
محفوظی؛ ساسانی

203.

نحوه توارث مقاومت به زنگ قهوه‌ای گندم در مرحله گیاه بالغ

1-37، شماره 2، بهار 1385
علی‌اصغر نصراله نژادقمی؛ محمدرضا بی‌همتا؛ عبدالهادی حسین‌زاده؛ علیرضا طالعی؛ علی‌اکبر شاه نجات بوشهری؛ محمد ترابی

204.

نسبت K+/Na+ و انتقال انتخابی یونها در واکنش به تنش شوری در گندم

دوره 32، شماره 3، بهار 1380
کاظم پوستینی؛ عادل سی وسه مرده

205.

نقشه یابی QTLهای صفات مورفولوژیکی گندم

دوره 36، شماره 1، بهار 1384
ولی اله محمدی؛ محمدرضا قنادها؛ عباسعلی زالی؛ بهمن یزدی صمدی؛ پتریک برن

206.

واکنش ارقام گندم به کاهش اندازه منبع در مرحله گلدهی: تعداد و وزن دانه، پایداری کلروفیل و ذخایر ساقه

دوره 44، شماره 3، پاییز 1392، صفحه 399-410
حسین نوری؛ علی احمدی؛ کاظم پوستینی

207.

واکنش تابعی حشرات کامل کفشدوزک Oenopia conglobata (L.) نسبت به تراکم‌های مختلف شته Schizaphis graminum (Rondani)

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 147-151
مریم پهلوان یلی؛ مریم بزرگ امیر کلائی

208.

واکنش توزیع کربوهیدراتهای دو رقم گندم در برابر تنش شوری

دوره 32، شماره 2، بهار 1380
کاظم پوستینی

209.

واکنش دو رقم گندم از نظر جذب و توزیع فسفر در برابر تنش شوری

دوره 32، شماره 3، بهار 1380
کاظم پوستینی؛ محمدعلی ابوطالبیان

210.

واکنش رشد و کارآیی جذب و مصرف نیتروژن در گندم و خردل وحشی به افزایش سطوح نیتروژن

دوره 15، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 111-124
محمد رضا مرادی تلاوت؛ عطااله سیادت

211.

واکنش ژنوتیپ‌های گندم نان با عادت‌های گلدهی مختلف به تاریخ کاشت در اصفهان

دوره 16، شماره 1، بهار 1393، صفحه 55-68
داود افیونی؛ امیر هوشنگ جلالی؛ رضا خاکپور؛ لیلی صفایی؛ توحید نجفی میرک؛ غلام علی اکبری

212.

واکنش سه رقم گندم به رژیم‌های مختلف رطوبتی در مرحله‌های رویشی و زایشی در شرایط مزرعه

دوره 47، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 377-391
مهرانگیز پاپی؛ علی احمدی؛ حسین رضا رفیعی

213.

واکنش عملکرد، اجزای عملکرد و شاخص‌های مقاومت به تنش در ارقام گندم نان و دوروم به تنش خشکی پس از گلدهی

دوره 43، شماره 1، تابستان 1391، صفحه 151-162
هدایت اله کریم زاده سورشجانی؛ یحیی امام؛ سعید موری

214.

واکنش گیاهچه‌ای و گیاه کامل تعدادی از لاین‌های امیدبخش گندم نسبت به بیماری زنگ زرد

دوره 45، شماره 2، پاییز 1393، صفحه 241-250
صفرعلی صفوی؛ فرزاد افشاری

215.

واکنش وزن دانه گندم در موقعیت‌های مختلف مکانی سنبله و سنبلک به کاهش اندازه مبدأ

دوره 41، شماره 3، پاییز 1389
محسن محمدطاهری؛ علی احمدی؛ کاظم پوستینی

اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 7 8 9 صفحه بعد آخرین صفحه


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.