1.

بررسی تطبیقی قابلیت جبرانِ «ضرر اقتصادی» در مسؤولیت مدنی

دوره 41، شماره 1، بهار 1390، صفحه 59-78
حسن بادینی

2.

تأثیر مفهوم غصب بر حکم عدم النفع از منظر فقهی

دوره 37، شماره 4، زمستان 1383
محسن عابدی؛ سید محمد رضا امام جزائری

3.

تفویت منفعت و مبانی ضمان آوری آن

دوره 41، شماره 3، پاییز 1390، صفحه 259-277
علیرضا فصیحی زاده

4.

ضمان ناشی از خسارت عدم النفع در نظریه فقهی وحید بهبهانی

دوره 49، شماره 2، زمستان 1395، صفحه 343-356
حسن وحدتی شبیری

5.

نقد وبررسی تبصره2 ماده 515 قانون آئین دادرسی مدنی (عدم النفع)

دوره 52، شماره 0، تابستان 1380
دکتر روشنعلی شکاری


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.