1.

ارزیابی روایی سازه و پایایی ابزارهای سنجش سبک‌های یادگیری زبان انگلیسی

دوره 13، شماره 42، زمستان 1386
رضا نجاتی؛ داود برزآبادی فراهانی

2.

تعیین روایی و پایایی نسخة فارسی پرسشنامة علل نگرانی از آسیب مجدد

دوره 11، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 153-169
ولی اله کاشانی؛ محمد علی سالیانه؛ آسیه پران دوجی

3.

تعیین روایی و پایایی نسخة فارسی مقیاس کمال گرایی ورزشی در جامعة ورزشکاران ایران

دوره 5، شماره 1، بهار 1392، صفحه 55-76
احمد فرخی؛ ابراهیم متشرعی؛ رسول زیدآبادی؛ سمیرا آقاسی؛ غلامرضا پارسا

4.

روایی و پایایی نسخۀ فارسی پرسشنامة سبک مقابله (گرایشی و اجتنابی) برای ورزشکاران

دوره 7، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 253-268
محسن پورمنتی؛ حسن غرایاق زندی؛ الهه عرب عامری

5.

کارآیی پروتکل کلامی در بررسی روایی سازه تست زبان

دوره 9، شماره 20، پاییز 1383
سید محمد علوی


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.