1.

مفهوم قدرت در اندیشه سیاسی هابز

دوره 69، شماره 0، مهر 1384
علی اشرف نظری

2.

نقش گروه های سنتی و مدرن در شکل بندی قدرت در افغانستان

دوره 43، شماره 1، فروردین 1392، صفحه 77-95
محمدجعفر جوادی ارجمند؛ محمد اکرم عارفی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب