1.

پارادوکس های قدرت و رفتار منطقه ای آمریکا در عراق

دوره 69، شماره 0، مهر 1384
دکتر ابراهیم متقی

2.

نقش ابتکار «یک کمربند- یک راه» در نظم نوین اقتصادی چین

دوره 50، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 1-20
محمّد جمشیدی؛ حسام خاتمی

3.

هژمونیسم تجاری آمریکا: شرایط دوره پس از جنگ سرد

دوره 38، شماره 2، شهریور 1387
محمدعلی شیرخانی؛ عبداله قنبرلو


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب