1.

ارتباط ساختمان چین خورده بخش شمالشرقی البرز و تکامل الگوی زهکشی TM ,ETM و رادار

دوره 37، شماره 1، شهریور 1384
دکتر مجتبی یمانی؛ مریم عنایتی؛ منیژه باقری

2.

بررسی اثر زمین شناسی بر سیل خیزی (مطالعه موردی: حوزه آبخیز جونقان واقع در شهر کرد)

دوره 69، شماره 4، اسفند 1395، صفحه 1017-1030
سادات فیض نیا؛ مریم موسویان؛ زهره عبداللهیان دهکردی؛ خدیجه ابراهیمی درچه

3.

تاثیر ویژگی های فیزیکی و شیمیایی خاک بر پارامترهای کمی و کیفی آب های زیرزمینی روستاهای شهرستان ملارد، استان تهران

دوره 73، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 169-183
کاظم نصرتی؛ علی رجبی اسلامی؛ مجتبی صیادی

4.

شواهد ژئوموفولوژیکی عملکرد گسل های تبرته و تخلفات در فرونشست چاله میقان

دوره 36، شماره 1، فروردین 1383
دکتر مجتبی یمانی؛ دکتر خدیجه اسدیان

5.

مطالعه خاک شناسی منطقه طالقان با استفاده از روش زمین شناسی

دوره 55، شماره 3، مهر 1381
سادات فیض نیا؛ محمد جعفری


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب