1.

بررسی قصهء عاشق غریب و جایگاه آن در نثر لرمانتف

دوره 7، شماره 12، فروردین 1381
گئورگى ولاد یمیرویچ ماسکوین؛ جان الله کریمى مطهر

2.

تنفر، حقارت، عشق در آثار لرمانتف

دوره 8، شماره 14، فروردین 1382
گئورگى و لاد یمیرو یچ ما سکو ین؛ شهناز محمدزاده یاغچى

3.

علل وجود عنصر تنهایی در آثار میخاییل لرمانتف

دوره 11، شماره 34، اسفند 1385
مرضیه یحیی پور

4.

علل وجود عنصر تنهایی در آثار میخاییل لرمانتف

دوره 7، شماره 12، فروردین 1381
مرضیه یحیی پور


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب