1.

اشعار تی اس الیوت در زبان فارسی: بررسی موردی ترجمة تلمیحات

دوره 16، شماره 63، زمستان 1390، صفحه 5-23
کامران احمدگلی؛ سروه منبری

2.

بررسی تطبیقی- بینامتنی تأثیر گابریل گارسیا مارکز بر ادبیات داستانی فارسی با تأکید بر مقایسة دو اثر صدسال تنهایی و بالون مهتا

دوره 17، شماره 2، تابستان 1391، صفحه 41-56

3.

بررسی نگاره "آزمون فریدون پسرانش را" از منظر نشانه شناسی لایه ای

دوره 24، شماره 0، زمستان 1384
دکتر محمد کاظم حسنوند؛ دکتر فرزان سجودی؛ مریم خیری

4.

بینامتنی قرآنی در شعر بدر شاکر سیاب

دوره 4، شماره 4، زمستان 1391، صفحه 169-196
قــاسم مخــتاری؛ سجاد عربی

5.

جایگاه خلاقیت ادبی در شبیه سازی یک اثر

دوره 11، شماره 30، بهار 1385
سید خسرو خاوری؛ ژاله کهنمویی پور

6.

ژرف ساخت ناسازواری در شعر اَمل دُنْقُل و بینامتنی قرآنی

دوره 7، شماره 1، بهار 1394، صفحه 301-324
فرامرز میرزایی؛ رضا تواضعی؛ سیدرضا موسوی

7.

شگفتی های بینامتنی در سه قطره خون

دوره 8، شماره 15، پاییز 1382
شهناز شاهین

8.

گفت‌وگومداری و چندصدایی در رمان جزیرة سرگردانی اثر سیمین دانشور

دوره 17، شماره 2، تابستان 1391، صفحه 77-91


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.