1.

اشعار تی اس الیوت در زبان فارسی: بررسی موردی ترجمة تلمیحات

دوره 16، شماره 63، دی 1390، صفحه 5-23
کامران احمدگلی؛ سروه منبری

2.

بررسی تطبیقی- بینامتنی تأثیر گابریل گارسیا مارکز بر ادبیات داستانی فارسی با تأکید بر مقایسة دو اثر صدسال تنهایی و بالون مهتا

دوره 17، شماره 2، تیر 1391، صفحه 41-56
مریم حق روستا؛ رامین وحیدزاده

3.

بررسی نگاره "آزمون فریدون پسرانش را" از منظر نشانه شناسی لایه ای

دوره 24، شماره 0، اسفند 1384
دکتر محمد کاظم حسنوند؛ دکتر فرزان سجودی؛ مریم خیری

4.

بینامتنی قرآنی در شعر بدر شاکر سیاب

دوره 4، شماره 4، اسفند 1391، صفحه 169-196
قــاسم مخــتاری؛ سجاد عربی

5.

جایگاه خلاقیت ادبی در شبیه سازی یک اثر

دوره 11، شماره 30، فروردین 1385
سید خسرو خاوری؛ ژاله کهنمویی پور

6.

ژرف ساخت ناسازواری در شعر اَمل دُنْقُل و بینامتنی قرآنی

دوره 7، شماره 1، خرداد 1394، صفحه 301-324
فرامرز میرزایی؛ رضا تواضعی؛ سیدرضا موسوی

7.

شگفتی های بینامتنی در سه قطره خون

دوره 8، شماره 15، آذر 1382
شهناز شاهین

8.

گفت‌وگومداری و چندصدایی در رمان جزیرة سرگردانی اثر سیمین دانشور

دوره 17، شماره 2، تیر 1391، صفحه 77-91
ابراهیم سلیمی کوچی؛ فاطمه سکوت جهرمی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب