1.

برآورد جریان پایۀ رودخانۀ تیرۀ لرستان به‌منظور ارزیابی جریان زیست‌محیطی

دوره 2، شماره 3، مهر 1394، صفحه 275-287
رفعت زارع بیدکی؛ مریم مهدیانفرد؛ افشین هنربخش؛ حسین زینی وند

2.

بررسی و نقد دیالکتیک تعالی و حلول از دیدگاه مولانا و مایستر اکهارت

دوره 6، شماره 3، آذر 1388، صفحه 5-32
قاسم کاکایی؛ اشکان بحرانی

3.

معنای ظاهری و باطنی قرآن در نظر مولوی و کتاب مقدس در آرای اکهارت

دوره 37، شماره 4، دی 1383
مظاهر احمد توبی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب