1.

بررسی وضع اقتصادی اعضای هیآت علمی دانشگاهها در مقایسه با دارندگان تخصصهای مشابه در سایر مراکز دولتی و غیردولتی

9و10، شماره 0، دی 1376
زهرا سادات مشکانی؛ محمدرضا مشکانی

2.

بررسی وضعیت اقتصادی صنعت ورزش ایران در سال های 1377 و 1380

دوره 24، شماره 24، تیر 1384
دکتر فریبا عسگریان؛ دکتر احمد فرجی دانا؛ دکتر محمود گودرزی؛ دکتر افشار جعفری

3.

شبکه توزیع و نقش آن در افزایش قیمتها

دوره 8، شماره 8، دی 1375
حمید انصاری


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب